Què passa? Què em passa?


Objectiu: facilitar la comprensió i augmentar la visió i perspectiva que la persona o organització té de la situació, per tal d’aconseguir una percepció més clara i objectiva del que passa.

Qui soc? Què vull? Què vull canviar?


Objectiu: presa de consciència sobre l’essència, missió, valors, talents i/o recursos de la persona o organització. Esbrinar què vol cambiar o aconseguir i

per a què (visió, motivacions i objectius).

Què faré? Com ho faré?


Objectiu: la presa de decisions amb criteri i sentit per a la persona o organització.

Ampliar les opciones i promoure l’acció responsable a l’hora d’establir, definir i implementar el que es vol fer.

METODOLOGIA

1ª FASE:

OBSERVACIÓ

2ª FASE:

CONSCIÈNCIA

3ª FASE:

ACCIÓ