L’objectiu del treball és que la persona sigui capaç de liderar la seva vida i decisions:


... vivint una vida congruent i amb sentit

... escoltant i respectant els seus anhels i

    característiques personals

... fent una contribució de valor en el seu

    entorn personal i/o professional

... traient el màxim rendiment de les seves

    capacitats

Acompanyo a les persones per a que puguin prendre consciència i fer-se càrrec de...


... qui son

... com es relacionen

... què volen

... què necessiten fer o superar

QUÈ FAIG